Kancelaria Notarialna
Karolina Janowska-Niedziela

Kancelaria mieści się w zabytkowej kamienicy przy ul. Mickiewicza 8 w Gorlicach. Oferuje pełen zakres czynności notarialnych określonych ustawą Prawo o notariacie oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Doświadczenie

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie obrotu nieruchomościami, zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym. Poza codzienną obsługą różnorodnych transakcji indywidualnych (lokale, nieruchomości gruntowe), specjalizujemy się także w obsłudze spółek handlowych, zarówno osobowych jak i kapitałowych. Wspieramy klientów zarówno w zakresie stosunków wewnętrznych w spółkach (zmiany umowy spółek, zgromadzenia wspólników) jak i przy zewnętrznych transakcjach handlowych (poddania się egzekucji ze stosunku najmu, co do zapłaty).

Wykonujmy czynności z zakresu prawa spadkowego (postępowanie spadkowe, w tym obejmujące projekt protokołu dziedziczenia, dział spadku) oraz prawa rodzinnego (sprawy majątkowe małżeńskie, w tym podziały majątku oraz porozumienia alimentacyjne).

Dokonujemy czynności dla przedsiębiorców  oraz indywidualnie. Kancelaria Notarialna dokonuje czynności dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, spółek oraz innych podmiotów, w tym organów administracji publicznej. Istnieje możliwość jednoczesnej obsługi większej ilości klientów.

Czynności notarialne są dokonywane w siedzibie kancelarii, mogą być także dokonywane w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. W celu uzyskania wszelkich informacji na temat zamierzonej czynności notarialnej proszę o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji w sprawach czynności notarialnych jest bezpłatne.

NOTARIUSZ

Karolina Janowska-Niedziela

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2005 r.) oraz kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność Integracja Europejska (2006 r.). W czasie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe odbywając praktyki w Prokuratorze Rejonowej, Policji, Kancelariach Prawniczych oraz działając w organizacji Europejskie Forum Studentów AEGEE Rzeszów.
W 2011 roku ukończyła aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie oraz zdała egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym.

W latach 2005-2011 zatrudniona na stałe w Kancelarii Prawniczej Cabała, Mazur, Grochowska S.C., gdzie uczestniczyła, między innymi, w prowadzeniu spraw związanych z upadłością spółek.

W 2011 roku odbyła specjalistyczny kurs języka angielskiego dla prawników Legal English, potwierdzony certyfikatem. Przez 11 lat wykonywała zawód adwokata specjalizując się w prawie cywilnym oraz prawie spółek handlowych. Zajmowała się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym Miejskich i Powiatowych Komend Policji, MPGK w Gorlicach, spółek kapitałowych. Dysponuje wiedzą niezbędną w procesie tworzenia i likwidacji tych podmiotów. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu kontraktów (handlowych, produkcyjnych, obrocie nieruchomościami, sprzedaży przedsiębiorstw). W 2023 roku powołana na stanowisko notariusza wykonuje zawód w tutejszej kancelarii.

PRZED WIZYTĄ

Zapoznaj się ze szczegółami

01.

Czynności notarialne

02.

Dokumenty

03.

Opłaty

KONTAKT

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

Adres

Kancelaria Notarialna KJN
ul. Mickiewicza 8
38-300 Gorlice

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

Telefon / Fax

18 352 44 44