Nasze usługi

Kancelaria Adwokacka KJN oferuje kompleksową obsługę prawną, kierowaną zarówno do klientów indywidualnych, przedsiębiorców i klientów instytucjonalnych.

 

Stała obsługa prawna:

W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców Kancelaria zapewnia Klientowi:

 • ciągłą gotowość świadczenia pomocy prawnej i natychmiastową reakcję na występujące problemy prawne,
 • kompleksowe i systematyczne prowadzenie spraw prawnych przedsiębiorstwa Klienta, a w szczególności reprezentację Klienta w sporach sądowych i negocjacjach, przygotowywanie projektów umów handlowych, opiniowanie występujących zagadnień prawnych, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał organów osób prawnych,
 • przygotowywanie projektów zmian umów i statutów spółek prawa handlowego, zakładanie spółek , obsługę w zakresie przekształcania, podziału lub łączenia spółek, składanie w imieniu Klienta wniosków o wpisy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • obsługę Klienta jako pracodawcy, w tym sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania, reprezentację Klienta w ramach negocjacji układów zbiorowych pracy, przygotowywanie projektów umów z zakresu prawa pracy i oświadczeń woli pracodawcy (umowy o pracę, umowy w przedmiocie odpowiedzialności materialnej pracowników, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę), reprezentację Klienta w procesach sądowych z zakresu prawa pracy,
 • sądową i pozasądową windykację należności Klienta, w tym uzyskiwanie tytułów wykonawczych, reprezentację Klienta w postępowaniu egzekucyjnym obejmującą w szczególności uczestnictwo w czynnościach Komornika Sądowego, kontrolę jego działań, oraz wnoszenie w razie potrzeby przewidzianych prawem środków zaskarżenia, podejmowanie działań prawnych przewidzianych na wypadek niewypłacalności dłużników,
 • udzielanie porad prawnych zdalnie (telefonicznie lub mailowo). Umowa o stałą obsługę prawną daje Klientowi, a przede wszystkim przedsiębiorcom, najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zlecanych Kancelarii usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb Firmy Klienta.
Prowadzenie indywidualnych spraw:

Kancelaria Adwokacka KJN świadczy usługi polegające na prowadzeniu indywidualnych spraw Klienta. W szczególności Kancelaria oferuje:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z indywidualną sprawą Klienta,
 • sporządzanie pism przygotowawczych skierowanych do strony przeciwnej,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami i organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi.
Świadczenie doraźnej pomocy prawnej:

Kancelaria świadczy usługi polegające na udzieleniu jednorazowych porad prawnych lub realizacji jednorazowych zleceń.